herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Piszu
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2
tel./fax: 87-42-52-430; 87-42-52-440
Mapa dojazdu ; e-mail:
olpi@praca.gov.pl
Informacje ogólne
Propozycje urzędu

Programy realizowane z FP w latach 2009-2011

Drukuj Stworz PDF linia

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu realizuje program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pt.: „Aktywni na rynku pracy”. W ramach programu osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie i są zarejestrowane w PUP w Piszu mogą skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy zgodnych z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności z:

- poradnictwa zawodowego

- pośrednictwa pracy

- prac interwencyjnych,

- szkoleń.

Program przewiduje objęcie wsparciem 140 osób bezrobotnych.

Okres realizacji programu: 01 czerwiec 2011r. – 31 grudzień 2011r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu uprzejmie informuje, iż w 2010 roku realizował następujące programy skierowane na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu piskiego:

 

1) Projekt "Modernizacja Linii Kolejowej na trasie Szczytno - Pisz - Ełk" finansowany był ze środków Funduszu Pracy. program był kontynuacją zainicjowanego w 2007 roku przedsięwzięcia, którego celem było zatrudnienie 51 osób bezrobotnych przy remoncie linii kolejowej na trasie Szczytno- Pisz - Ełk.

2) Projekt "Droga powrotu na rynek pracy 2010" finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z "rezerwy" Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program był kontynuacją zainicjowanego w 2009 roku projektu. Celem projektu było wsparcie 484 osób bezrobotnych zwolnionych z pracy, w szczególności z przyczyn niedotyczących pracowników związanych z  trudnościami gospodarczymi.  Działania zaplanowane w projekcie to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staże.

3) Projekt "Aktywne zarządzanie wiekiem" finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z "rezerwy"  Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program miał na celu pomóc osobom bezrobotnym  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy powrócić do czynnego życia zawodowego. W ramach programu zaktywizowano 76 osób w wieku powyżej 45 roku życia. Osoby poprzez udział w projekcie nabyły doświadczenie zawodowe i nowe kwalifikacje zawodowe. Działania skierowane do uczestników to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia indywidualne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne i roboty publiczne.

4) Projekt „Piska młodzież” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu była pomoc osobom bezrobotnym do 30 roku życia w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów zawodowych oraz podniesienie motywacji do poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy oraz poprzez zastosowanie takich form wsparcia jak: staże, prace interwencyjne, doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia indywidualne i grupowe oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu zaktywizowano 259 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

5) Projekt „Pracuj dalej!” finansowany był ze środków  Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej i stanowił odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz samych osób bezrobotnych z powiatu piskiego zwolnionych z pracy, w tym z przyczyn niedotyczących pracowników w latach 2008-2010. Wsparciem zostały objęte również rodziny zwolnionych pracowników. W ramach projektu 106 osób bezrobotnych skorzystało z takich form wsparcia jak: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

6) Projekt „Zainwestuj w kapitał ludzki” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej i miał na celu rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie piskim. Program został zainicjowany również z myślą o potrzebach piskich przedsiębiorców, którzy chcieli zwiększać zatrudnienie w swoich firmach w ramach utworzonych nowych miejsc pracy. W ramach programu 119 osób bezrobotnych skorzystało z takich form wsparcia jak: pośrednictwo pracy, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy szkolenia.

7) Projekt „Kierunek praca” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej i miał na celu pomoc 340 osobom bezrobotnym z powiatu piskiego znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy), podnieść kwalifikacje zawodowe i powrócić do czynnego życia zawodowego. Wejście na rynek pracy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest niezwykle trudne, wymagające dużej motywacji i wsparcia. Dlatego w ramach projektu osobom bezrobotnym zaproponowano takie wsparcia jak: pośrednictwo pracy, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia indywidualne i grupowe oraz roboty publiczne.

.................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu  uprzejmie informuje, iż w 2009 roku realizował następujące programy skierowane do osób bezrobotnych z powiatu piskiego:


1) Projekt „Modernizacja linii kolejowej na trasie Szczytno -Pisz-Ełk” finansowany był ze środków Funduszu Pracy. Program był kontynuacją zainicjowanego w 2007 roku przedsięwzięcia, którego celem było zatrudnienie 37 osób bezrobotnych przy remoncie linii kolejowej na trasie Szczytno – Pisz - Ełk.

2) Projekt „Parasol nad piskim bezrobociem” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program został zainicjowany na rzecz osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi oraz niewypłacalnością pracodawców w warunkach kryzysu gospodarczego. Działania zaplanowane w projekcie to: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne i staże. W ramach programu zaktywizowano 398 osób bezrobotnych z powiatu piskiego.

3) Projekt „Praca dla młodych” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program został zainicjowany w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób do 30 roku życia. Działania skierowane do 103 uczestników to: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże oraz szkolenia: pracownik ochrony fizycznej I stopnia, kwalifikacja wstępna do kat. D, stylizacja paznokci.

4) Projekt „Piski przedsiębiorca” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program miał na celu rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Działania zaplanowane w  projekcie to: pośrednictwo pracy, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla 30 osób, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 25 osób bezrobotnych. 

5) Projekt Aktywny Piszanin 45/50 PLUS” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program został zainicjowany w celu zwiększenia aktywności zawodowej 51 osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia. Działania zaplanowane w projekcie to: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne oraz staże.

6) Projekt „Droga powrotu na rynek pracy”    finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. To nowy i kolejny  progam napisany z myślą o osobach zwalnianych z pracy, a szczególnie skierowany jest do osób, które utraciły pracę w wyniku pożaru Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych.W ramach programu zaoferowaliśmy 245 osobom bezrobotnym udział w następujących formach wsparcia:

  • ­jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • ­staż,
  • ­prace interwencyjne,
  • ­roboty publiczne,
  • ­szkolenia: prawo jazdy kat. D, operator maszyn ciężkich, pilarz-drwal, stylizacja paznokci, spawacz TIG MAG, wizaż z elementami wizerunku, operator wózka widłowego, SEP do 1 KW, konserwator urządzeń transportu bliskiego, prawo jazdy kat. C+E, prawo jazdy kat. C,
  • ­zatrudnienie na refundowanych stanowiskach w ramach kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

7) Projekt "Piska jesień 2009" finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu była aktywizacja 316 osób bezrobotnych z powiatu piskiego, która umożliwiła uczestnikom powrót na rynek pracy, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego jak również  pomoc w otwarciu własnej działalności gospodarczej. Działania skierowane do osób bezrobotnych to: poradnictwo zawodowe, posrednictwo pracy, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działaności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy, staż oraz szkolenia: operator maszyn ciężkich, chiropraktyka, pilarz - drwal, operator wózków widłowych, pracownik firmy handlowej, kierowca - operator wózków jezdniowych o napędzie silnikowym, konserwator urządzeń transportu bliskiego, wizaż z elementami stylizacji wizerunku, stylizacja paznokci, prawo jazdy kat. C+E.

Informacje o artykule
Redakcja:
I-info
Data publikacji:
26.02.2013 10:03
Liczba wyświetleń:
1666